8 de juny de 2024

Assortiment d’embotits

Assortiment d'embotits

14,90 €

Pernil ibèric, botifarra de Lleida, formatge sec i llonganissa

Surtido de ibéricos: jamón ibérico, butifarra de Lleida, queso seco y longaniza.